Dołącz do watahy w Godzinę dla Ziemi WWF i chroń wilka.

Wszyscy

Aż 66 procent Polaków uważa wilki za niebezpieczne zwierzęta, a 71 procent bałoby się spotkania z nimi w lesie – informuje WWF Polska na podstawie wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji przez Instytut Millward Brown. Jednocześnie 66 procent respondentów jest zdania, że zwierzęta te powinny być chronione. Negatywny wizerunek wilka w świadomości Polaków i ujawnione ostatnio przypadki odstrzału tego chronionego gatunku wpłynęły na to, że 9. edycję Godziny dla Ziemi WWF dedykuje właśnie tym zwierzętom.

 

Godzina dla wilka. Dołącz do watahy i zawyj dla wilka.

WWF na całym świecie, poza ogólną edukacją środowiskową, w ramach kampanii angażuje ludzi w rozwiązywanie konkretnych, pilnie wymagających naszego wsparcia, problemów środowiskowych. W Polsce celem tegorocznej kampanii jest wzrost społecznej akceptacji i świadomości na temat konieczności ochrony wilka.

Poparcie dla ochrony tego gatunku w Polsce można wyrazić poprzez podpisanie apelu na stronie godziandlaziemi.pl lub wsparcie inicjatywy „Dołącz do watahy i zawyj dla wilka”.

Przez trzy kolejne soboty, od 5 do 19 marca, będzie można wziąć udział w akcji polegającej na symbolicznym „zawyciu” dla wilka w centralnych punktach 9 miast Polski.

Kalendarz wydarzeń:

5 marca o godz. 12.00 w Rzeszowie (Rynek, przy studni) i Olsztynie (na Rynku pod starym Ratuszem) we Wrocławiu o godz. 11.00 (Plac Solny)

12 marca o godz. 12.00 w Poznaniu (na Rynku, pod koziołkami), Białymstoku (na Rynku, między Ratuszem a fontanną) i Gdańsku (pod Fontanną Neptuna).

W wielki finał, 19 marca, o godz. 12.00 w Krakowie (na Rynku, pod pomnikiem Adama Mickiewicza), Łodzi (na rynku Manufaktury, przed galerią handlową) i Warszawie (skwer Hoovera)

Poza cyklem organizowanym przez WWF każdy to wyrazi chęć symbolicznego włączenia się w akcję może to zrobić, składając podpis pod apelem na stronie internetowej godzinadlaziemi.pl lub samodzielnie inicjując akcję wycia dla wilka i umieszczając filmik z niej w mediach społecznościowych z hashtagiem #godzinadlawilka i #zawyjdlawilka. Fundacja WWF zachęca również do okazania solidarności z wilkami poprzez oddolne inicjatywy np. organizację konkursu rysunkowego w szkole związanego z tematyką wilczą lub wykonanie własnej pracy na ten temat i nadesłanie jej do organizatora. Niezmiennie od lat, będzie można włączyć się w akcję poprzez symboliczne zgaszenie światła na godzinę w Godzinę dla Ziemi WWF, która w tym roku wypada 19 marca o godz. 20.30.

W wielu polskich miastach zgasną one „dla wilka”. Godzinę dla wilka wspiera ambasador Fundacji WWF Polska Marcin Dorociński, a także zespół Wilki.

 

66 procent dorosłych Polaków boi się wilka.

Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych pro bono przez instytut badawczy Millward Brown wynika, że z jednej strony boimy się wilka, uważając, że jest niebezpieczny (66%), może zagrozić człowiekowi (59%) i obawiamy się spotkania z nim w lesie (71%). Z drugiej aż 66% osób uważa, że wilk powinien być gatunkiem chronionym, a aż 77%, że jest potrzebny w przyrodzie. Mimo to wciąż u połowy Polaków nie budzi sympatii. Dzieje się tak pomimo tego, że gatunek ten najczęściej kojarzy się z rodziną i stadem (55% respondentów), a także współpracą w grupie (34%). Wciąż też funkcjonują skojarzenia negatywne z niebezpieczeństwem (40%), Czerwonym Kapturkiem zjedzonym przez wilka (33%), nieprzewidywalnością (29%) i zagrożeniem dla ludzi (22%).*

- Chcemy, aby jak najwięcej osób stanęło w jego obronie i stworzyło symboliczną watahę na stronie akcji godzinadlaziemi.pl – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – W ostatnich miesiącach znów pojawiają się przekazy medialne, które wilkiem straszą. Wraz z nimi słyszymy głosy, że do wilka powinno się strzelać. Dlatego w ramach naszej akcji chcemy nagłośnić prawdziwą naturę tego gatunku - z jednej strony drapieżnika, ale z drugiej strony zwierzęcia troskliwego, rodzinnego, solidarnego i współdziałającego w grupie.

Nielegalna praktyka odstrzału wilków

W Polsce już raz wilka prawie straciliśmy, w okresie PRL, kiedy był traktowany jako szkodnik, a za jego zabicie wypłacono nagrody. Dopiero po 1989 roku udało się wprowadzić ochronę tego gatunku.

Niestety do dziś część myśliwych traktuje wilka jako konkurenta w swoim obwodzie łowieckim lub Ośrodku Hodowli Zwierząt, bo jak wypowiadają się do mediów – „lasy są nastawione na hodowlę saren, jeleni i danieli”. Tymczasem wilk zdecydowanie lepiej dokonuje selekcji wśród zwierząt kopytnych niż człowiek i sam poradziłby sobie doskonale z taką selekcją. Poluje też tylko na tyle zwierząt, ile potrzebuje do zaspokojenia swojego głodu. Niestety dochodzi już teraz do nielegalnego odstrzału wilka. W ostatnich tygodniach zostały ujawnione dwa przypadki celowego zabicia wilka w Polsce, i jeden na Słowacji, w pobliżu granicy, a w kręgu podejrzanych znaleźli się właśnie myśliwi. Skala nielegalnego odstrzału jest trudna do oszacowania, bo wciąż brakuje danych.

To właśnie wśród grona osób związanych z tą częścią myśliwych, którzy podnoszą kwestię odstrzału wilka, pojawiają się pomysły na poluzowanie ochrony tego gatunku – dodaje Średziński. – Na ten odstrzał nie zgadza się jednak 57 procent Polaków. Dlatego zachęcamy tych co wilki chcą chronić, i tych którzy nie mają jeszcze zdania w tej sprawie, aby dołączyli się do naszej akcji.

Ubiegłoroczna Godzina dla Ziemi WWF była poświęcona morświnowi. Dzięki zebraniu 100 tysięcy podpisów, udało się doprowadzić do przyjęcia programu ochrony dla tego jedynego gatunku walenia występującego w Bałtyku, krytycznie zagrożonego wyginięciem w naszym morzu.

*Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI), na reprezentatywnej i losowej próbie 15+, N=500, w lutym 2016

  • Paweł Średziński
  • Rzecznik prasowy WWF Polska
  • psredzinski@wwf.pl
  • 604 631 633
  • Fundacja WWF Polska
  • ul. Mahatmy Gandhiego 3
  • 02-645 Warszawa