Zmiany w zarządzie Fundacji WWF Polska

Nowym prezesem WWF Polska został Mirosław Proppé. Obowiązki szefa Fundacji pełni od 1 sierpnia 2018 roku. Odpowiada za nadzór nad działalnością WWF Polska oraz realizowanie strategii rozwoju projektów Fundacji.   

Mirosław Proppé od 1994 roku był związany z KPMG, jedną z największych firm audytorsko-doradczych w Polsce i na świecie. Pełnił funkcję partnera i szefa zespołu doradczego dla administracji publicznej i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej. Proppé w swojej długoletniej pracy menadżerskiej prowadził projekty zarówno z obszaru polityki społecznej (przeciwdziałanie bezrobociu i poprawa efektywności polityki społecznej), jak i ochrony środowiska (zagrożenia naturalne, w tym Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym). Współpracował z przedstawicielami jednostek administracji publicznej, samorządów województw, miast i największych firm. Jako menadżer odpowiadał za realizację złożonych projektów i kierował licznymi zespołami ekspertów.

„Ochrona przyrody i klimatu to konieczność. Nie możemy w dotychczasowym tempie eksploatować zasobów Ziemi i spalać paliw kopalnych, bo ich po prostu zabraknie. Już żyjemy na ekologiczny kredyt, który ostatecznie spłacać będą nasze dzieci i wnuki. Dlatego nie mamy wyjścia musimy chronić środowisko i przeciwdziałać zmianie klimatu”, mówi Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska.

Jak dodaje liczy na to, że jego menadżerskie doświadczenie przyczyni się do rozwoju WWF i jeszcze skuteczniejszej realizacji kolejnych programów ochrony przyrody: WWF Polska to prężnie rozwijająca się organizacja, zatrudniająca najlepszych ekspertów i przyrodników. Cieszę się, że będę mógł współpracować z zespołem profesjonalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują wartościowe społecznie projekty”.

WWF Polska jest częścią międzynarodowej organizacji ekologicznej, która od prawie 60-ciu lat chroni przyrodę na całym świecie, a od 2001 roku również w Polsce. Ratuje zagrożone gatunki, promuje zrównoważone rybołówstwo i rolnictwo oraz działa na rzecz powstrzymania zmian klimatu. Walczy z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Stara się o to, aby lasy, morza i rzeki były pełne życia. Uświadamia w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i edukuje najmłodszych.