Ministrowie ds. rybołówstwa UE po raz kolejny odwrócili się plecami od zrównoważonego rybołówstwa

15 października po całodniowych negocjacjach Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej (AGRIFISH) podjęła decyzje w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (ang. Total Allowable Catches, TACs) dla stad ryb Morza Bałtyckiego na rok 2019. Połowa z wyznaczonych limitów przekroczyła zrównoważony poziom połowów doradzany przez specjalistów.

Ministrowie zadecydowali o połowach wyższych niż poziom rekomendowany przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ang. International Council for the Exploration of the Sea, ICES) dla pięciu z dziesięciu limitów połowowych, w tym limity dla: wschodniego stada dorsza, zachodniego stada śledzia, centralnego stada śledzia oraz dwóch stad bałtyckiego łososia. Pokazuje to ciągłą niechęć państw członkowskich względem obowiązujących wymogów Wspólnej Polityki Rybołówstwa (WPRyb), by zakończyć nadmierne połowy najpóźniej do 2020 roku. Dodatkowo ministrowie ds. rybołówstwa przekroczyli rekomendowany poziom organizacji pozarządowych oraz najbardziej ostrożny próg połowów sugerowany przez ICES dla zachodniego stada dorsza.

 „Po raz kolejny państwa członkowskie odwróciły się plecami wobec prawnych zobowiązań i zadecydowały o kontynuacji nadmiernych połowów wielu stad ryb Morza Bałtyckiego” - mówi Justyna Zajchowska, ekspertka WWF Polska ds. Zrównoważonego Rybołówstwa. „Najbardziej niepokojąca jest decyzja w sprawie limitu połowowego dla ważnego gospodarczo dla Polski wschodniego stada dorsza, który w sposób znaczący przekroczył poziom rekomendowany przez naukowców” – dodaje.

Ignorując zarówno naukę jak i obowiązujące prawo, oraz korzyści płynące z prowadzenia połowów na poziomie zrównoważonym, decydenci stawiają na szali ryzyka przyszłość bałtyckich ryb, rybaków oraz przybrzeżnych społeczności.

 

Rekomendacje organizacji pozarządowych, w tym WWF Polska względem limitów połowowych na rok 2019 (patrz załącznik):

Link do informacji prasowej na temat decyzji Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decides-on-how-much-can-be-fished-in-2019/

 

Postanowienia Rady ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2019:

 

 

Całkowity Dopuszczalny Połów (TACs) na rok 2019
(i różnica w procentach względem limitu na rok 2018)

Śledź zachodni (podobszary, SDs 22-24)

-48%

9 001 t.

 

Śledź centralny (SDs 25-29, 32)

-26%

170 360 t.

Śledź w Zatoce Ryskiej (SD 28.1)

+7%

31 044 t.

Śledź w Morzu Botnickim (SDs 30-31)

-7%

88 703 t.

Szprot (SDs 22-32)

+3%

270 772 t.

Gładzica (SDs 22-32)

+43%

10 122 t.

Łosoś w głównym basenie Morza Bałtyckiego (SDs 22-31)

0%

91 132 osobników

Łosoś w Zatoce Fińskiej (SD 32)

-3%

9 703 osobników

Dorsz Bałtyku zachodniego (SDs 22-24)

+70%

9 515 t.

 

Dorsz Bałtyku wschodniego (SDs 25-32)

 

-15%

24 112 t.

 

 

  • Justyna Zajchowska
  • Specjalistka ds. zrównoważonego rybołówstwa
  • jzajchowska@wwf.pl
  • 600 374 436
  • Fundacja WWF Polska