...

Jesteś zagrożonym gatunkiem!

 

Dlaczego? Dlatego, że wzrost średniej globalnej temperatury Ziemi o kolejny 1oC może oznaczać realne zagrożenia dla człowieka i świata w jakim żyjemy. Powodzie, susze, pożary, upały, konflikty zbrojne, migracje, utrata różnorodności biologicznej, to efekty zmiany klimatu, które już obserwujemy. Dalsze podgrzewanie planety oznacza, że efekty zjawisk klimatycznych będą jeszcze bardziej dramatyczne.

Jestem. Jesteś. Jesteśmy zagrożonym gatunkiem. Tymi słowami oraz obrazem, w którym to człowiek, a nie jak dotychczas panda, jest symbolem zagrożonego gatunku, bijemy na alarm. Próbując zatrzymać zmianę klimatu walczymy o swoje przetrwanie.

 

Taki mamy klimat

Nie ma znaczenia to, czy żyjesz w nękanych powodziami regionach Azji Wschodniej, czy w trawionej pożarami Kalifornii – tu, w środku Europy, zmianę klimatu także odczuwamy coraz boleśniej. Skracająca się zima, coraz bardziej upalne lata, częstsze powodzie, ale też susze, do tego umierający Bałtyk i nawałnice niszczące wiele rejonów naszego kraju. To już mamy.

 

Co możesz zrobić?

Wykorzystaj Szczyt Klimatyczny w Katowicach jako moment, w którym możesz i powinieneś zabrać głos. Na stronie cop.wwf.pl mamy dla Ciebie gotowe narzędzia do komunikacji z politykami. Skorzystaj z nich. Podpisując petycję i wysyłając maila do najważniejszych polskich polityków domagaj się zapewnienia gatunkowi ludzkiemu bezpiecznej przyszłości. Dowiedz się więcej o zagrożeniach jakie stwarza dla Ziemi zmiana klimatu, nie bój się o tym rozmawiać ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną. Gdy katastrofa klimatyczna stanie się faktem nic innego nie będzie się liczyć. Według specjalnego raportu naukowego ONZ musimy ograniczyć wzrost  średniej temperatury Ziemi o 1.5ºC do końca stulecia. Kontynuując dzisiejszy model gospodarki skończymy nawet na 4ºC. Dosłownie… skończymy.

 

Co WWF robi na Szczycie Klimatycznym

WWF to jedna z największych na świecie organizacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, mająca na celu przeciwdziałanie postępującej degradacji przyrody. Działamy w 100 krajach, do Katowic na COP24, przyjadą przedstawiciele ponad 30 z nich. Jesteśmy jedną z niewielu oficjalnie akredytowanych organizacji społecznych o statusie obserwatora. Byliśmy na każdym Szczycie Klimatycznym, zaczynając od Szczytu w Rio de Janeiro w 1992 roku. Jesteśmy głosem ludzi na całym świecie.

  • Marta Anczewska
  • Specjalistka ds. Polityki Klimatyczno Energetycznej
  • manczewska@wwf.pl
  • +48 605 058 293
  • Fundacja WWF Polska