Oświadczenie WWF Polska w związku z interwencją Fundacji Viva! w Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

Fundacja WWF Polska jest bardzo zaniepokojona doniesieniami medialnymi dotyczącymi złej kondycji zwierząt przebywających na terenie Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie i przejęciem kilkorga z nich przez działaczy Fundacji Viva!. Mimo że Fundacja WWF Polska współpracuje z parkiem jedynie w zakresie ochrony rysia, na sercu leży nam dobrostan wszystkich zwierząt w nim przebywających, dlatego podejmiemy kroki wyjaśniające sprawę. Jesteśmy w kontakcie z władzami parku i pojawimy się na miejscu możliwie szybko.

Chcemy podkreślić, że w ośrodku w Kadzidłowie  pracują przyrodnicy oraz pasjonaci przyrody i dzikich zwierząt. Dr Andrzej Krzywiński, podobnie jak inni pracownicy parku, mają ogromne doświadczenie w działaniach na rzecz ochrony przyrody i popularyzowania wiedzy o licznych gatunkach zwierząt. Dlatego, z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość, o tym, że taka interwencja miała miejsce, a stan przebywających tam skłonił osoby przeprowadzające interwencję do ich zabrania.  

WWF Polska współpracuje z Parkiem Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie w obszarze ochrony populacji rysia nizinnego w Polsce od wielu lat. Dbamy o infrastrukturę, dzięki której może się odbywać reintrodukcja rysia. W październiku tego roku, dzięki wsparciu finansowemu WWF,  został wykonany generalny remont kompleksu wolier, w którym przebywają rysie, żbiki i sowy. Wszystkie działania związane z reintrodukcją rysia były i są prowadzone z zachowaniem profesjonalizmu i uwagi na dobrostan tych zwierząt. Zaangażowanie WWF z zadowoleniem zostało przyjęte przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, która sprawuje nadzór nad Parkiem Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie.

To między innymi dzięki współpracy z Parkiem Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie Fundacji WWF Polska udało się reintrodukować 17 rysi w lasach północno-wschodniej Polski, co stanowi około połowy tamtejszej populacji. Reintrodukcja gatunku to proces wymagający ogromnych zasobów czasowych,  nakładów finansowych, zaangażowania ekspertów, przyrodników, wsparcia ludzi w terenie. Skuteczne działania na rzecz ochrony przyrody nie są łatwe – bardzo często oznaczają wysiłek zakrojony na wiele lat. W ramach programu ochrony rysia podejmowanych jest wiele różnych działań: odłowy zwierząt i ich transport, opieka weterynaryjna, opieka na miejscu, przygotowanie do wejścia w nowe miejsce, monitoring, zakup sprzętu (fotopułapki, obroże telemetryczne), budowa wolier i ich remonty, badania genetyczne na podstawie włosów pozostawionych przez zwierzęta, poprawa bazy pokarmowej, program ochrony północnego korytarza ekologicznego, edukacja, zaangażowanie ekspertów, tworzenie opracowań naukowych, montaż tablic ostrzegawczych przy drogach w rejonie reintrodukcji oraz wiele innych.

Jako Fundacja WWF Polska deklarujemy swoją pełną gotowość do rozmów z Fundacją Viva! i Parkiem Dzikich Zwierząt do podjęcia działań na rzecz znalezienia rozwiązań, które pozwolą na prowadzenie tego ośrodka na najwyższym  poziomie. Tak, aby prowadzone tam prace na rzecz ochrony ochrony zwierząt odbywały się z zachowaniem najwyższych standardów.