Zostań Strażnikiem Rzek WWF!

Strażnicy Rzek WWF to grupa miłośników przyrody, którym los rzek nie jest obojętny i chcą aktywnie działać dla ich dobra. Świetną okazją do zapoznania się z przyrodniczymi i prawnymi podstawami ochrony słodkich wód oraz zdobycia cennych informacji przydatnych w działaniach Strażników będzie najbliższe szkolenie, które odbędzie się 22-23 czerwca w Gdańsku!

Program Strażnicy Rzek WWF ruszył w 2018 roku z inicjatywy Fundacji WWF Polska. Do tej pory udało się zaangażować kilkuset Strażników, którzy aktywnie działają dla dobra rzek w swoim sąsiedztwie. W gronie tym znajdują się osoby, które zajmują się ochroną przyrody        naukowo, ale duża część Strażników nie ma wykształcenia w tej dziedzinie, interesuje się rzekami hobbystycznie, a dzięki merytorycznemu wsparciu Fundacji WWF Polska jest w stanie wiele zdziałać na rzecz tych cennych obszarów. Zadaniem wolontariuszy jest prowadzenie działań edukacyjnych, monitorowanie prac utrzymaniowych na ciekach wodnych, gromadzenie i udostępnianie często trudno dostępnych danych, konsultowanie dokumentów, przeprowadzanie interwencji oraz akcji sprzątania rzek. 

W dniach 22-23 czerwca w Gdańsku organizowane jest szkolenie dla obecnych Strażników Rzek WWF i wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do tego grona. Będzie to świetna okazja do rozpoczęcia przygody z ochroną rzek, ale także pogłębienia wiedzy na temat ekosystemów wodnych.

Pierwszy dzień szkolenia będzie spotkaniem warsztatowym, podczas którego będzie można poznać przyrodnicze i prawne podstawy ochrony rzek. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o problemach związanych z ciekami wodnymi, będą mogli wymienić się także swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Drugiego dnia uczestnicy warsztatów wybiorą się wspólnie nad rzekę Redę, aby wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce.

Zgłoszenia na warsztaty można  wysyłać na adres: straznicy@wwf.pl

Link do wydarzenia:  https://www.facebook.com/events/1827363940696845/

Więcej informacji o programie Strażnicy Rzek WWF: https://straznicy.wwf.pl/

 

Partnerem Programu Strażnicy Rzek WWF są firmy GEBERIT i UPM Raflatac.