Zwycięstwo mieszkańców i przyrody – nie będzie spalarni opon przy Puszczy Białowieskiej!

Lasy

Wójt Hajnówki Lucyna Smoktunowicz zapowiedziała, że nie wyda zgody na utworzenie zakładu przetwórstwa zużytych opon w Dubiczach Osocznych, w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej. Jest to wielkie zwycięstwo zarówno protestujących mieszkańców, jak i przyrody.

„Protestowali mieszkańcy, ponieważ obawiali się o swoje zdrowie i stan środowiska w swoim najbliższym otoczeniu. Sprzeciwialiśmy się tej inwestycji my jako WWF, ponieważ nie można ignorować kwestii bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony przyrody. Nie można tego robić nigdy, a tu w dodatku mówimy o jednym z najcenniejszych przyrodniczo miejsc na mapie Polski” – komentuje Tomasz Pezold-Knezević. – „Z radością dowiedzieliśmy się o negatywnej decyzji w stosunku do tej inwestycji.”

Negatywną decyzję zapowiada wójt Hajnówki, podobnie jak sanepid oraz RDOŚ w Białymstoku. Inwestor, nie odpowiedział na pytania, które zostały postawione przez te instytucje, które miały wątpliwości, co do wysuwanych w raporcie tez o nieszkodliwości zakładu dla zdrowia ludzi i przyrody. Nie stawił się również na spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się odbyć 13 czerwca.

“Wszyscy brali udział w proteście, jestem wszystkim bardzo wdzięczna. - komentuje Barbara Golonko, sołtys Dubicz Osocznych. - “Dzisiejszy dzień to takie szczęście, jak święto. Czuję, że dzięki tej walce zabezpieczyliśmy się na przyszłość i już kolejny podobny inwestor zastanowi się, czy warto próbować. Chciałam też podziękować organizacjom pozarządowym, ekologicznym, bo bez nich nie stać by nas było na analizy przyrodnicze, prawne. Wszyscy się zjednoczyliśmy i dzięki temu dziś mamy taką decyzję.”

Przeciwko inwestycji występowali mieszkańcy oraz sołtys wsi Dubicze Osoczne, mieszkańcy gminy i miasta Hajnówka, rada miasta Hajnówka, Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego oraz organizacje społeczne dążące do ochrony Puszczy Białowieskiej.

Dla przypomnienia inwestor planował przetwarzać 14 tysięcy ton odpadów rocznie. Ze zleconej przez WWF Polska analizy wynika, że negatywny wpływ tego typu inwestycji może wiązać się z wytwarzanym przez nią hałasem, emisją zanieczyszczeń do atmosfery, wytwarzaniem odpadów, w tym niebezpiecznych, a także - w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych - możliwością zanieczyszczenia środowiska związkami toksycznymi, szkodliwymi dla zdrowia i życia ludzkiego.

Raport oddziaływania na środowisko, który przedstawił inwestor, posiadał wiele poważnych błędów oraz nieścisłości. W zasadzie nie przeanalizował on, w jaki sposób inwestycja ta wpłynie na wyjątkowo cenne obszary przyrodnicze chronione w ramach parku narodowego, Natury 2000, rezerwatów i obszaru Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.  Jednym z poważniejszych ominięć w raporcie był również brak udokumentowania kluczowych tez wysuwanych przez inwestora. 

 Decyzja wójta Hajnówki pokazuje, że kwestia bezpieczeństwa, dobrobytu i ochrona przyrody stają się coraz ważniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i samorządowców. Inwestorzy muszą nauczyć się traktować je poważnie.

 

 

foto: pexels

  • Katarzyna Kościesza
  • Specjalistka ds. komunikacji
  • kkosciesza@wwf.pl
  • 691800313
  • Fundacja WWF Polska