Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki odnośnie planu przeciwdziałania skutkom suszy opracowanemu przez przedsiębiorstwo Wody Polskie

Konsultacje społeczne rozpoczęły się 15 sierpnia 2019 r. i potrwają przez 6 miesięcy, a prowadzi je Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W ramach konsultacji, w których każdy może wziąć udział, przewidziano szereg spotkań w różnych miastach.

We Wrocławiu spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT przy ul. Piłsudskiego 74.

Harmonogram spotkań jak również szczegółowe informacje o konsultacjach można znaleźć pod linkiem:

http://stopsuszy.pl/konsultacje-spoleczne/o-konsultacjach/

Projekt dokumentu znajduje się pod linkiem:

http://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/

Dokument opracowany przez Wody Polskie na postawie przepisów prawa wodnego i zawierający zgodnie z wymogami prawnymi: analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

W związku z narastającymi w naszym kraju problemami dotyczącymi coraz częstszego braku wody, przeciwdziałanie skutkom suszy jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Rozwiązania tych problemów należy jednak szukać w wielu systemowych działaniach, a nie przede wszystkim w budowie nowych urządzeń hydrotechnicznych, w tym budowie nowych stopni wodnych, zbiorników wodnych oraz regulacji rzek.  Szczegółowe odniesienia do problematyki poruszanej w konsultowanym dokumencie znajdują się w stanowiskach Koalicji Ratujmy Rzeki (w tym Fundacji WWF Polska):

1) Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki dotyczące Planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy  http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/Stanowisko_KRR_susza.pdf

2) Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie​ „Założeń do Programu Rozwoju Retencji na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030” – jako uzupełnienie zagadnień związanych z suszą i retencją http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/Hydrotechniczne_trupy_inwestycyjne_zamiast_odpowiedzi_na_katastrofe_klimatyczna.pdf

Fundacja WWF Polska, jako członek Koalicji Ratujmy Rzeki, zapowiada swój udział w spotkaniu konsultacyjnym we Wrocławiu.