Obywatele na straży przyrody. Mamy moc i… poradnik interwencyjny WWF.

Zwierzęta złapane we wnyki, ścieki odprowadzane do jeziora, nielegalne wysypiska śmieci, zanieczyszczenia w lesie, uszkodzone rośliny w rezerwacie czy wypalane trawy -  to najbardziej znane przypadki niszczenia przyrody w Polsce. Nie musisz się na to zgadzać. Wykorzystaj poradnik interwencyjny i działaj. W trakcie pilotażu był używany od 10 do 15- stu razy w miesiącu.

Czym jest poradnik interwencyjny?

To narzędzie, które pomoże Ci rozpoznać naruszenia przyrody, wskaże jakie normy prawne zostały złamane i podpowie w jaki sposób możesz zareagować. Pozwala podjąć szybkie i skuteczne działania w obliczu widocznych zagrożeń. Z poradnika interwencyjnego dowiemy się m.in do kogo powinniśmy zgłosić się w przypadku napotkania rannego dzikiego zwierzęcia, nielegalnego wysypiska odpadów, czy spalania śmieci. Będziemy mogli pobrać gotowe wzory dokumentów wraz z informacją, kto powinien zostać ich adresatem. Poradnik interwencyjny to intuicyjne i kompleksowe narzędzie do wypełniania obywatelskiego obowiązku, które jest świetnym przewodnikiem, po meandrach biurokracji.

Poradnik interwencyjny znajdziesz tu: https://www.wwf.pl/aktualnosci/co-robic 

Jak interweniować?

Możemy wysyłać pisma do odpowiednich instytucji; brać udział w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz nagłaśniać sprawy w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Podejmowanie interwencji przyrodniczych jest jedną z kompetencji organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, takich jak np. Fundacja WWF, ale obywatele też mają prawa, możliwości i siłę sprawczą. Warto z nich korzystać. 

Przykłady dotychczasowych zgłoszeń:

  1. Problem: Zużyte opony w rzece

Zgłoszenie: Prosimy o pomoc w rozwiązaniu problemu i zaprzestaniu dewastacji środowiska wodnego
Odpady w rzece

  1.  Problem: Budowa drogi w pobliżu jeziora

Zgłoszenie: Szukam pomocy organizacji, którym nie jest obojętne w jaki sposób gospodarze/władza wykorzystuje środki unijne rozwijając turystykę kosztem środowiska naturalnego

Budowa drogi obok jeziora

  1. Problem: Wycinka drzew w mieście

Zgłoszenie: Zwracam się do Państwa z prośbą o jak najszybszą interwencję - nasze drzewa umierają

Wycinka drzew

  1. Problem: Ranne zwierze

Zgłoszenie: Piszę do państwa, ponieważ nie wiem kto może mi pomóc. Organy państwowe nie chcą z zaangażowaniem zająć się sprawą

Ranna szynszyla

Obywatele na pomoc przyrodzie 

Z dostępnych statystyk Komendy Głównej Policji wynika, że w 2017 r. postępowań dot. tzw. przestępstw przeciwko środowisku przeprowadzono w Polsce 509. Z kolei w oparciu jedynie o przepisy karne ustawy o ochronie zwierząt, liczba prowadzonych postępowań przygotowawczych wzrosła z 1187 w 2003 roku do 2214 w 2014 roku. To właśnie rosnące obywatelskie zaangażowanie prowadzi do zwiększenia wykrywalności, a co za tym idzie także rozwiązania wielu problemów przyrodniczych.

Mamy prawa i obowiązki

Prawo do czystego środowiska naturalnego jest jednym z podstawowych praw człowieka, a jego ochrona konstytucyjnym obowiązkiem każdego obywatela (art. 74 Konstytucji RP). Jak wynika z badań, nawet 64% Polaków deklaruje, że zdarzyło im się dobrowolnie i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego otoczenia (CBOS “Czy Polacy są altruistami”, marzec 2018).

Ratuje i inspiruje

Poradnik interwencyjny to pilotażowy projekt WWF Polska. Był inspiracją dla uczestników największego w Europie stacjonarnego maratonu programistycznego w Europie „HackYeah 2019” (14-15.09.2019 r.) w kategorii ENVIRONMENT.

Hackathon