Polacy chcą neutralności klimatycznej. Wręczyliśmy petycję

Klimat

 

Głos ponad 24 tysięcy Polaków wzywających Premiera do zgody Polski na cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku dotarł do dziennika podawczego rządu. Czy dotrze do Premiera i tych którzy będą decydować o naszej przyszłości? Dwudniowy szczyt Rady Europejskiej, na którym powinna zapaść jednomyślna decyzja państw członkowskich, zaczyna się już jutro!

Niechlubna tradycja liberum veto? To kolejny szczyt na którym będzie głosowany cel, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. W czerwcu 2019 r. polski rząd, razem z Węgrami, Estonią i Czechami powiedział NIE. Od tej pory jednak dużo się zmieniło. Rząd Węgier zadeklarował odejście od węgla w wytwarzaniu energii do roku 2028, Czechy powołały tzw. Komisję Węglową, która ma przeanalizować jak kraj może odejść od węgla, a Estonia zmieniła zdanie i zapowiedziała, że poprze unijny cel. Aktualne polskie plany w dziedzinie energetyki i klimatu zakładają jedynie niewielki spadek zużycia węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej. Polski rząd nie przedstawił też dotychczas oficjalnego i jednoznacznego stanowiska w sprawie neutralności klimatycznej. Jeśli nie nastąpi zgoda wszystkich państw, przyjęcie celu neutralności klimatycznej zostanie ponownie zablokowane. 

Cel ma znaczenie – bez niego Unia nie będzie w stanie zaplanować działań, odpowiednio podzielić środków finansowych i zapewnić szybkiego wdrożenia technologii skutkujących zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych i pochłanianiem ich nadwyżki. Jeżeli nie uda się go jednomyślnie przyjąć na zbliżającym się posiedzeniu oznaczać to będzie poważne opóźnienia w przygotowaniu planu Unii Europejskiej na ograniczenie emisji, osłabienie pozycji międzynarodowej Unii Europejskiej w walce ze zmianą klimatu i ogromne ryzyko dla realizacji założeń Porozumienia paryskiego. Czy chcemy być krajem blokującym walkę o klimat? 

Czym jest neutralność klimatyczna? Termin oznacza maksymalne ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz usunięcie z atmosfery tych emisji, których ograniczyć się nie udało. To trudne, bo pomimo podejmowanych globalnych starań na rzecz ograniczania emisji (np. podczas szczytów klimatycznych, jak ten trwający właśnie w Madrycie) ostatnia dekada oznaczała ich wzrost i to zarówno w skali globalnej. Również w Polsce, po okresie dużego spadku emisji na przełomie lat 80. i 90. mamy w ostatnich latach do czynienia ze stabilizacją, a nawet wzrostem emisji. Jeżeli dalej będziemy iść tą ścieżką, to pod koniec wieku średnie globalne temperatury wzrosną o 3-4 st. C, a nas czeka klimatyczna katastrofa. Relatywnie bezpieczny poziom wzrostu średniej temperatury Ziemi do końca wieku to 1,5 st. C. Utrzymanie jedynie takiego wzrostu temperatur, wg. IPCC, będzie możliwe jedynie poprzez osiągnięcie globalnej neutralności klimatycznej do okolic 2050 roku.

Rozwiązania już są już dziś posiadamy komercyjne technologie do obniżenia emisji o 70%. Jest to między innymi zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, inwestycje w odnawialne źródła energii, rozwój elektrycznego transportu indywidualnego i zbiorowego, zrównoważone praktyki rolne, a także ochrona naturalnych pochłaniaczy CO2, takich jak torfowiska i tereny podmokłe oraz sadzenie drzew. Trzeba je wdrożyć, natychmiast, bo nie mamy już czasu na metodę „drobnych kroków". 

Jak nie my to kto? Unia Europejska jest drugą potęgą gospodarczą świata. Jej liderzy prowadzą działania, aby została głównym globalnym graczem w walce z katastrofalną zmianą klimatu. Polska powinna należeć do grona liderów. Solidarnie z resztą krajów członkowskich musi postawić na przyszłość neutralną klimatycznie, albo tej przyszłości nie będzie. Neutralność klimatyczna to również szanse - Europejski Zielony Ład nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen, wskazuje na szanse gospodarcze płynące dla Unii Europejskiej, przyjmując tak ambitne zobowiązanie. 

Polacy rozumieją zagrożenie w związku ze zmianą klimatu. Wychodzą na ulice domagając się zmian, powstał Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, coraz więcej firm wdraża rozwiązania przyjazne dla klimatu. Według sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej „Jakie tematy interesują Polaków przed wyborami?” z dnia 9-10 sierpnia zmiana klimatu była najważniejszym tematem kampanii wyborczej zaraz po służbie zdrowia, a petycję WWF Polska ponad 24 tysiące osób podpisało w zaledwie dwa tygodnie!   

 

Data 2050 r. wydaje się odległa, ale tak naprawdę dzieli nas od niej tylko jedno pokolenie… Panie Premierze odwagi!

 

Petycję można w dalszym ciągu podpisać na stronie: https://petycje.wwf.pl/

Więcej o Europejskim Zielonym Ładzie: https://www.wwf.pl/aktualnosci/europejski-zielony-lad