Głosuj na ekopatriotę. WWF przepytuje kandydatów na Prezydenta RP.

Wszyscy

WWF Polska rozpoczęła serię spotkań z kandydatami na urząd Prezydenta RP. Ideą ekopatriotyzmu jest włączenie wszystkich obywateli w decyzje dotyczące naszej przyszłości i wypracowanie najlepszych rozwiązań. Chcemy wiedzieć czy klimat i środowisko są priorytetem dla kandydatów na najwyższy urząd w państwie.

Na spotkaniach z kandydatami przedstawiamy działalność WWF i nasze rekomendacje zawarte w raporcie „2050 Polska Dla Pokoleń” i sami zadajemy pytania. Kandydaci mają okazję zaprezentować nam priorytety swojej prezydentury oraz rozwiązania na zapewnienie nam bezpieczeństwa ekologicznego. Na spotkaniu skupiamy się na tematach ochrony przyrody i klimatu.

Dajemy rozwiązania

Spotkania są również okazją do przekazania kandydatom naszej wiedzy na temat ochrony środowiska i klimatu. Wszystkim oferujemy wsparcie merytoryczne w trakcie prowadzonej kampanii wyborczej oraz podczas pełnienia urzędu. Na podstawie analiz przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych pokazujemy kandydatom jakie są najlepsze rozwiązania w między innymi w dziedzinie energetyki, rolnictwa, ochrony przyrody, gospodarki wodnej. Do udziału w spotkaniach zaprosiliśmy wszystkie osoby kandydujące na urząd Prezydenta. Pierwszym naszym gościem, który wziął udział w rozmowach w  Centrum Dialogu WWF, był Szymon Hołownia. 

Razem dla przyszłości

Podczas podejmowania kluczowych decyzji, politycy zbyt rzadko sięgają po naukowe źródła, które są ogólnodostępną wiedzą. My już wiemy ile będzie kosztowała nas regulacja rzek, ile wynoszą dotacje do kopalń i energetyki węglowej i ile potrzeba na wsparcie źródeł odnawialnych. Wiemy gdzie są najcenniejsze obszary przyrodnicze i co trzeba zrobić by je skutecznie chronić. Spotkania z kandydatami to okazja przekazania politykom stanowiska nauki i głosu społeczeństwa.

Organizacja WWF to największa organizacja zajmująca się ochroną przyrody na świecie. W  ciągu niemal 70-ciu lat jej istnienia zainicjowała, przeprowadziła lub pomogła w realizacji kilkunastu tysięcy przedsięwzięć na rzecz ochrony przyrody. Przyczyniając się m.in. do powstania ponad 270 parków narodowych, w tym także w Polsce.

Załączniki:
1. Raport „2050 Polska Dla Pokoleń"
2. Wyciąg z raportu „2050 Polska Dla Pokoleń"
3. Raport „Pierwsze Ekologiczne Wybory Polaków". Firma Bridge podsumowuje wybory parlamentarne z 2019 r.
4. Najnowsza wersja „Zmiana Klimatu W Pigułce"

  • Agnieszka Veljković
  • specjalistka ds. kontaktów z mediami
  • aveljkovic@wwf.pl
  • +48 691 690 601
  • Fundacja WWF Polska