Konkurs na Rolnika Roku Regionu Morza Bałtyckiego 2020

Morza i oceany

Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE KONKURS WWF NA ROLNIKA ROKU REGIONU MORZA BAŁTYCKIEGO W TYM ROKU ZOSTAŁ ODWOŁANY. W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIAMI SPOWODOWANYMI PANDEMIĄ COVID-19, JESTEŚMY ZMUSZENI PRZEŁOŻYĆ KONKURS NA ROK 2021. JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE TEGOROCZNE ZGŁOSZENIA ZOSTANĄ ROZPATRZONE W NASTĘPNEJ EDYCJI KONKURSU.  

Ruszyła kolejna edycja konkursu na Rolnika Roku regionu Morza Bałtyckiego. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 Euro. WWF, już po raz dwunasty, przyzna nagrodę za stosowanie praktyk przyjaznych środowisku morskiemu, które ograniczają odpływ substancji biogennych (związków azotu i fosforu) z gospodarstw do wód.

Wśród tych praktyk, znajdują się działania, które przyczyniają się do poprawy gleby, zrównoważonego gospodarowania wodami czy racjonalnego zarządzania substancjami biogennymi w gospodarstwie.

Zbyt duże ilości związków azotu i fosforu w wodzie tworzą idealne warunki do zakwitów glonów i sinic. Nadmierne zakwity przyczyniają się do powiększania się przydennych pustyń tlenowych, gdzie zamiera podwodne życie. Już 17% Morza Bałtyckiego stanowią martwe strefy – całkowicie pozbawione tlenu, zaś ok. 28% strefy o obniżonej zawartości tlenu. Niestety ta liczba stale rośnie.

Za eutrofizację, czyli negatywne w skutkach przeżyźnienie wód, w znaczymy stopniu odpowiedzialne jest rolnictwo. Aż 50% wszystkich substancji biogennych, które trafiają do Morza, pochodzi z uprawy ziemi lub hodowli zwierząt. Na szczęście coraz więcej rolników jest gotowych zadać sobie dodatkowy trud, aby pomóc w ratowaniu Morza Bałtyckiego. Jak pokazuje konkurs na Rolnika Roku, wiele gospodarstw podejmuje aktywne działania w celu zniwelowania emisji substancji biogennych i zmierza w kierunku rolnictwa przyjaznego środowisku. Przyznając nagrodę Rolnika Roku, WWF pragnie zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ich praca, wyróżnić i podziękować za wspólną walkę o zdrowy Bałtyk. Celem konkursu jest również inspirowanie rolników z całego zlewiska Morza Bałtyckiego do aktywnego angażowania się w zwalczanie eutrofizacji.

„Byliśmy bardzo zadowoleni, gdy zauważyliśmy, że samo stosowanie nawozów naturalnych wystarczyło, aby osiągnąć stabilne plony i poprawić żyzność gleby” – mówi Marta Żerańska – laureatka krajowego etapu konkursu w 2019 r.

„Decydujące znaczenie dla zrównoważonego rolnictwa ma pomoc państwa i organizacji, takich jak WWF, w jeszcze większym stopniu dotyczy to produkcji ekologicznej. Wsparcie jest kluczowe dla rolnictwa ekologicznego, szczególnie w takich działaniach jak: wapnowanie gleby, współfinansowanie zakupu nasion gatunków roślin, które są zapomniane lub rzadko uprawiane, budowa miejsc do przechowywania obornika, domowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników na gnojowicę i instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych” – dodaje.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs adresowany jest do rolników/rolniczek indywidualnych, gospodarstw rodzinnych, przedsiębiorstw rolnych, czerpiących dochód z produkcji konwencjonalnej lub ekologicznej (hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Nominowani kandydaci muszą wykazać się podjęciem konkretnych działań mających na celu ograniczenie emisji substancji biogennych: związków azotu i/lub fosforu z ich gospodarstw. Za emisję substancji biogennych uważa się ich wyciek do wód, jak również emisję gazów, np. amoniaku pochodzącego z obornika.

Zwycięzcy I etapu, ogólnokrajowego, otrzymają nagrody w wysokości: 1000 euro (I miejsce), 500 euro (II miejsce), 300 euro (III miejsce). Zwycięzca II etapu, całego regionu bałtyckiego, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 euro.

 

Materiały do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Kryteria konkursu

Zwycięskie praktyki

Plakat konkursowy

Laureaci konkursu 2019 i stosowane przez nich praktyki

 

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest już rozpoczęte. Prosimy o nadsyłanie formularzy do 30 kwietnia 2020 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres email: rolnikroku[at]wwf.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja WWF Polska, ul. Usypiskowa 11, 02-386 Warszawa, z dopiskiem Rolnik Roku.

 

Zwycięzcę konkursu etapu krajowego poznamy wiosną 2020 r.

 

Więcej informacji na stronie: https://zdrowybaltyk.pl/rolnik-roku-morza-baltyckiego

oraz na https://www.wwf.pl/rolnikroku

  • Magdalena Melaniuk
  • Specjalistka ds. komunikacji
  • mmelaniuk@wwf.pl
  • 792 851 055
  • Fundacja WWF Polska