Przed nami 10 kluczowych lat – apeluje WWF w dniu swoich urodzin.

Wszyscy

Dzisiaj wyraźniej niż kiedykolwiek widzimy katastrofalną zapaść różnorodności biologicznej. Najważniejszą publikacją WWF jest Living Planet Report. Najnowsza edycja tej opartej na badaniach naukowych analizy globalnego stanu przyrody i kondycji Ziemi ujawniła, że w ostatnich 50 latach liczebność populacji dzikich zwierząt zmniejszyła się średnio o dwie trzecie. To poważne zagrożenie dla klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego, ekosystemów, zwłaszcza słodkowodnych i naszego zdrowia. 

WWF, największa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska na świecie, obchodzi 60. rocznicę powstania. Przy tej okazji wzywa do podjęcia pilnych działań, żeby powstrzymać kryzys klimatyczny i przyrodniczy i zapewnić zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.
Razem z rządami, biznesem i społeczeństwem musimy osiągnąć jak więcej w nadchodzącym dziesięcioleciu – mówi Marco Lambertini, dyrektor generalny WWF International.

Pandemia to skutek działania człowieka

 Trwająca pandemia COVID-19, u której źródeł leży niekontrolowane przekształcanie środowiska, wylesianie i handel dziką przyrodą, jest najnowszym dowodem na to, że niezrównoważona działalność człowieka doprowadza systemy naturalne podtrzymujące życie na Ziemi na skraj załamania. – Przez sześćdziesiąt lat nasza misja stawała się coraz ważniejsza. Teraz wiemy, że będziemy mogli zapewnić ludzkości bezpieczną, dostatnią, zdrową i sprawiedliwą przyszłość tylko wtedy, gdy będziemy troszczyć się o planetę, a zrównoważony rozwój stanie się normą – mówi Mirosław Proppé, prezes WWF Polska. – Ta dekada musi być punktem zwrotnym. COVID-19 to sygnał alarmowy ostrzegający nas przed zagrożeniami, jakie pociąga za sobą nasza niezrównoważona i niszczycielska relacja z naturą. Teraz musimy myśleć i działać na znacznie większą skalę i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wulkany i nosorożce

Od 60 lat WWF znajduje się w centrum działań na rzecz przyrody, inicjując jedne z najbardziej innowacyjnych projektów, których efekty są widoczne do dziś – od budowania podstaw pod światowej klasy obszary chronione takie jak Park Narodowy Galapagos w Ekwadorze czy Park Narodowy Wulkanów w Rwandzie po ochronę ikonicznych zwierząt takich jak pandy, tygrysy, nosorożce i słonie, która dała im, ale i wielu innym gatunkom szansę na przyszłość. Dzięki fundamentom naukowym oraz globalnej sieci i różnorodnym partnerstwom WWF był w stanie realizować nawet najbardziej wymagające przedsięwzięcia: przyczynił się do wprowadzenia pierwszych na świecie ekoetykiet dla żywności, wspierał ekokonwersję długów i społecznościowe inicjatywy przyrodnicze i aktywnie opowiadał się za przyjęciem globalnych porozumień w sprawie ochrony mokradeł, ograniczania handlu dziką przyrodą i ratowania różnorodności biologicznej i klimatu. 

Nie tylko panda

WWF, którego znakiem rozpoznawczym stała się panda wielka – symbol nadziei na to, że ludzie i przyroda mogą żyć w harmonii – od swoich początków w 1961 roku, kiedy tworzyła go niewielka grupa zaangażowanych przyrodników, rozwinął działalność z niesienia pomocy pojedynczym gatunkom i siedliskom do systemowej ochrony środowiska i wspierania zrównoważonego rozwoju. Dziś WWF chroni wszystkie rośliny i zwierzęta, lasy, oceany i wody słodkie, poprzez eliminację głównych przyczyn zagrażających i niszczących przyrodę,
w tym niezrównoważonej produkcji energii i żywności, a także poprzez transformację rynków, zielone finansowanie i poprawę zarządzania zasobami naturalnymi. 60 lat później WWF jest działającą w niemal 100 krajach wielokulturową, globalną organizacją lokalnych liderów
i aktywistów wspieraną przez ponad 35 milionów osób na całym świecie. Organizacją, która wykorzystuje swój głos i działania, żeby zbudować sprawiedliwszy, zdrowszy i bardziej zrównoważony świat.

– Nasza podróż dopiero się zaczęła. W ciągu ostatnich 60 lat świat przeszedł ogromne zmiany, a wraz z nim zmieniał się także WWF. Jedna rzecz pozostaje jednak niezmienna: nasze niesłabnące poświęcenie dla przyszłości, w której zarówno ludzie, jak i przyroda będą rozwijać się i prosperować. Świat nauki nigdy nie był bardziej jednomyślny, a świadomość nigdy nie była większa. Nasze społeczeństwo jest gotowe na zmiany. Razem możemy więcej – zapewnia Lambertini. Dziękujemy tysiącom pracowników i sojuszników WWF na całym świecie – byłym i obecnym – za 60 lat pasji i determinacji.

 

 

 

 

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.