Razem chronimy łąki kwietne – współpraca WWF i Botanica by Air Wick

Wszyscy

Czy wiesz, że na łąkach może występować aż 300 gatunków roślin i zwierząt? Barwne łąki stanowią miejsca bytowania i rozwoju owadów, zwłaszcza tych zapylających kwiaty, bez których np.  uprawa i wielu warzyw byłaby niemożliwa. Obszary łąkowe odgrywają również istotną rolę w regulacji klimatu – głównie poprzez nasycanie powietrza parą wodną a dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu – zatrzymują wodę w glebie.

Dlatego Fundacja WWF Polska rozpoczyna współpracę z Botanica by Air Wick, która przyczyni się do ochrony i odtworzenia wielu hektarów łąk, przywracając różnorodność biologiczną tych ekosystemów. Wspólnie będziemy przybliżać ludzi do natury, zachęcać ich do spędzania czasu na świeżym powietrzu i motywować do działania na rzecz ochrony środowiska.

WWF wspólnie z organizacjami partnerskimi, zakupi wyjątkowe tereny, na których zapewnimy ochronę dla najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych siedlisk łąkowych w Polsce. Dla każdego obszaru zostanie przygotowany , którego celem będzie utrzymanie lub poprawa stanu występujących na tych obszarach gatunków i siedlisk.

Na zakupionych terenach WWF powoła obszary chronione prywatnie. W naszej świadomości często funkcjonuje przeświadczenie, że obszary ochrony przyrody mogą sprawnie działać tylko wtedy, gdy są zarządzane przez państwa. Tymczasem obszary chronione prywatnie to w wielu krajach świata powszechny i bardzo ważny element ochrony przyrody. Przyroda nie zna granic, w tym tych pomiędzy różnymi formami własności. 

Razem z Botanica by AirWick będziemy dążyć do podnoszenia społecznej świadomości na temat tego, jak ważna jest dzika przyroda i co każdy z nas może zrobić, żeby pomóc zwiększyć różnorodność biologiczną w swojej okolicy.

Botanica wspiera finansowo WWF w działaniach na rzecz ochrony i odbudowy kluczowych siedlisk łąkowych na całym świecie. W Polsce Botanica by Air Wick przeznaczy 500 tys. zł rocznie na projekt ochrony łąk kwietnych. Nasze działania potrwają 3 lata.

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

 • Alicja Pawelec
 • Specjalistka ds. ochrony wód
 • apawelec@wwf.pl
 • 691 101 750
 • WWF Polska
 • Usypiskowa 11
 • Warszawa
 • Agnieszka Veljković
 • specjalistka ds. kontaktów z mediami
 • aveljkovic@wwf.pl
 • +48 691 690 601
 • Fundacja WWF Polska