Zaproszenie na debatę o przyszłości rolnictwa

Rolnik Roku

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w debacie Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa, z udziałem przedstawicieli organizacji rolniczych, polityków, organizacji konsumenckich oraz organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się on-line w dniu 1 lipca 2021 r.
w godzinach 10.00 – 13.30.

 

Polskie rolnictwo stoi przed wieloma trudnymi wyzwaniami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi, których rozwiązanie ma decydujące znaczenie dla przyszłości bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce. Najpoważniejszym z nich jest zapewnienie dochodowości
i konkurencyjności produkcji rolnej w Polsce w zgodzie z pilną potrzebą podejmowania działań przyjaznych dla środowiska i klimatu oraz zagwarantowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Rosnący wpływ na sposób funkcjonowania sektora rolnego w Polsce mają także coraz większe oczekiwania konsumentów wobec produkcji żywności wysokiej jakości zgodnie z zasadami ochrony zdrowia publicznego, przyrody, gleby, wody i klimatu oraz zachowania dobrostanu zwierząt.

Podstawowym celem spotkania jest zidentyfikowanie wyzwań stojących obecnie przed polskim rolnictwem oraz określenie ram dalszych prac nad stworzeniem Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

Bardzo prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Link do

formularza: https://forms.gle/WrBBDkW41AVDauRQA 

Agenda:

1 lipca 2021, godz. 10.00 - 13.30

10.00 - 10.10 - Powitanie gości

10.10 - 10.25 -  Przemówienie otwierające, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.25 - 10.40 -  Przemówienie otwierające, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

10.40 - 10.55 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - organizacje społeczne”, przedstawiciel organizatorów

debaty

Panel I

11.00 - 11.20 -  “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - politycy”, przedstawiciel koalicji Zjednoczonej Prawicy

oraz przedstawiciel opozycji

11.20 - 11.40 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - rolnicy”, przedstawiciele organizacji rolniczych:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Krajowa Rada Izb

Rolniczych, Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi „EKOLAND”

11.40 - 11.50 - “Wyzwania dla polskiego rolnictwa - konsumenci”, przedstawiciel koalicji Kooperatyw

Spożywczych

11.50 - 12.40 -  Dyskusja z udziałem zaproszonej publiczności

Panel II

12.40 - 12.50 - Propozycja dalszych kroków pracy nad Paktem społecznym dla polskiego rolnictwa,

przedstawiciel organizatorów

12.50 - 13.30 -  Dyskusja z udziałem zaproszonej publiczności

13.30 -  Zamknięcie spotkania

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.