Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej

15 lipca – w Światowym Dniu Umiejętności Młodzieży – odbędzie się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Wydarzenie organizowane przez UN Global Compact Network Poland jest również inauguracją Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

W spotkaniu udział wezmą przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe. Swoją obecność potwierdzili Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek oraz Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Według ONZ edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia.

Punktem wyjścia do rozmów w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej będą opracowania merytoryczne oraz postulaty i głosy zebrane w raporcie UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”, którego oficjalna premiera odbędzie się podczas wydarzenia.

Potrzebę wprowadzenia edukacji klimatycznej do programów nauczania popierają zarówno organizacje młodzieżowe, eksperci, jak i społeczeństwo obywatelskie. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, IKEA Retail Polska oraz Onet, wspólnie, jako partnerzy, rozpoczęli kampanię społeczną „TAK! dla edukacji klimatycznej” mającą na celu zwrócenie uwagi na rolę i potrzebę prowadzenia w szkołach rzetelnej edukacji klimatycznej. W ramach kampanii Partnerzy zachęcali do podpisywanie petycji na stronie www.edukacjaklimatyczna.com, aby w ten sposób każdy mógł wyrazić swoje poparcie dla systemowej edukacji na temat zmiany i ochrony klimatu. W ciągu niecałych trzech miesięcy podpisało ją prawie 55 tys. osób. Petycja, wraz z informacją o liczbie zebranych podpisów, zostanie przekazana przedstawicielom administracji rządowej podczas spotkania inaugurującego Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej.

Data: 15 lipca 2021, 11.00-14.00

Miejsce: Aula Spadochronowa, Szkoła Główna Handlowa

 

AGENDA

Część I

11.00-11.05 Otwarcie spotkania Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland,

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Rektor Szkoły Głównej Handlowej

11.05-11.15 Odczytanie listu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy

11.15-11.25 Przekazanie podpisów zebranych w ramach kampanii TAK! dla edukacji klimatycznej

11.25-11.35 Klimatyczny Dialog Młodzieżowy

11.35-11.45 Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka

11.45-11.55 Wystąpienie Ministra Klimatu i Środowiska, Michała Kurtyki

11.55-12.20 Premiera raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce 2021”

12.20-12.30 Przerwa

Część II

12.30-12.35 Wprowadzenie do dyskusji, Kamil Wyszkowski, UN Global Compact Network Poland

12.35-12.45 Harmonogram i założenia spotkań w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, dr Andrzej Kassenberg

12.45-13.00 Wystąpienia partnerów kampanii „Tak! dla edukacji klimatycznej”:

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

UN Global Compact Network Poland

WWF Polska

IKEA Retail Polska

13.00-14.00 Wystąpienia uczestników Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Redakcje zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 13.07.2021 r.

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

  • Agnieszka Veljković
  • specjalistka ds. kontaktów z mediami
  • aveljkovic@wwf.pl
  • +48 691 690 601
  • Fundacja WWF Polska