Czy COP 27 przyniesie zmiany? Negocjacje przed szczytem w Sharm El-Sheikh

Wszyscy

Czas zacząć działać! Ograniczenie wzrostu temperatury ziemi jest największym wyzwaniem, przed jakim stoi ludzkość. Do osiągnięcia celu – zatrzymania globalnego wzrostu temperatury na poziomie nie wyższym niż 1,5 stopnia powyżej temperatur z ery przedprzemysłowej – konieczna jest współpraca wszystkich państw świata.

6 czerwca w Bonn rozpoczynają się obrady 56 sesji Ciał Pomocniczych Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu, czyli tak zwanej Konwencji Klimatycznej. W sesji negocjacyjnej weźmie udział przedstawiciel WWF Polska, Marcin Kowalczyk. Będzie obserwował przebieg obrad oraz przedstawi stanowisko WWF negocjatorom, by ostateczne wyniki COP 27 pozwoliły na przybliżenie się do osiągnięcia celu porozumienia paryskiego.

Spotkania w Bonn są mniej obecne w mediach niż szczyty klimatyczne, a stanowią jeden z kluczowych elementów przygotowań do COP. W tym roku konieczne jest przeprowadzenie wielu dyskusji, pozwalających na osiągnięcie istotnych wyników i postępów podczas COP 27 w Sharm-el-Sheikh Marcin Kowalczyk z WWF Polska.

Podczas spotkań tzw. Ciał Pomocniczych w Bonn, w gronie negocjatorów i ekspertów, wypracowywane są projekty wielu decyzji, następnie wdrażanych podczas COP. Główne tematy będą dotyczyć:

 • wyznaczenia globalnego celu adaptacyjnego – o ile znane są już potrzeby dotyczące ograniczenia emisji na świecie, o tyle wciąż nie udało się określić, jakie będą pełne potrzeby dostosowania się do nieuniknionych już skutków zmian klimatu;
 • stworzenia mechanizmu finansowego dla szkód i strat powstałych w wyniku gwałtownych zjawisk atmosferycznych związanych ze skutkami klimatu – państwa rozwijające się potrzebują często znacznych środków na poradzenie sobie z tymi wyzwaniami;
 • stworzenia nowego celu finansowego środków przeznaczonych dla państw rozwijających się po 2025 roku – państwa rozwinięte powinny zwiększyć nakłady finansowe na walkę ze skutkami zmiany

Negocjacje klimatyczne przywódców największych państw trwają od prawie 30 lat, lecz zmiany konieczne do uratowania planety wciąż są wdrażane zbyt wolno. Za deklaracjami przywódców państw muszą pójść ich działania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

 • Agnieszka Veljković
 • starsza specjalistka ds. kontaktów z mediami
 • aveljkovic@wwf.pl
 • +48 691 690 601
 • Marcin Kowalczyk
 • Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej
 • mkowalczyk@wwf.pl
 • 605 052 269
 • Maria Wittels
 • Specjalistka ds. komunikacji klimatycznej
 • mwittels@wwf.pl
 • +48 721 253 857