Mniejsze emisje i tańsza energia. Apel w sprawie ETS

Wszyscy

W Parlamencie Europejskim trwają kluczowe głosowania elementów pakietu „Fit for 55”, który ma pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z nich jest reforma UE ETS - czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Organizacje pozarządowe apelują do premiera, ministrów i eurodeputowanych o uwzględnienie w polskim stanowisku rozwiązań, które realnie pomogą Europie w osiągnięciu celów porozumienia praskiego. 

Dzięki systemowi ETS do polskiego budżetu w latach 2013-2020 wpłynęło 34,5 miliarda złotych. Jednak tylko w niewielkim stopniu wsparły one transformację energetyczną. Tymczasem, aby osiągnąć cel neutralności klimatycznej w 2050 roku, 100 proc. przychodów z handlu emisjami powinno być przeznaczone na działania prowadzące do osiągnięcia „celu 1,5°C”– zaznacza Marcin Kowalczyk Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej w Fundacji WWF.

Sygnatariusze apelu podkreślają, że podjęcie stosownych działań inwestycyjnych ze środków ETS, będzie miało pozytywny wpływ na klimat, ale także pozwoli znacząco obniżyć ceny energii. Chodzi między innymi inwestycje w odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, efektywność energetyczną oraz rozwój sieci dystrybucyjnych. 

W apel podkreślono także znaczenie wsparcia najuboższych w zakresie termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła oraz promowania i rozbudowy transportu zbiorowego.  

Działania w tym zakresie wspomóc może odpowiednio przygotowany Klimatyczny Fundusz Społeczny (Social Climate Fund – SCF). Wykorzystanie środków z funduszu na działania inwestycyjne, w dłuższym terminie zmniejszy konieczność zapewnienia odpowiednich osłon dla najuboższych gospodarstw domowych oraz pomoże uniknąć ryzyka wykluczenia transportowego – czytamy w apelu. 

Apel podpisany przez Fundację WWF Polska, Koalicję Klimatyczną, Społeczny Instytut Ekologiczny, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Eundacja Eko-Unia, Fundację Ekorozwoju, Aeris Futuro, Greenpeace Polska, Polski Klub Ekologiczny Oddział Mazowiecki i Pracownię Na Rzecz Wszystkich Istot został wysłany do premiera, ministrów, wszystkich polskich europosłów, a także przewodniczących klubów i kół parlamentarnych Sejmu RP. 

Cały apel jest dostępny tutaj.

 

WWF jest niezależną organizacją ochrony środowiska wspieraną przez ponad 35 milionów ludzi, której globalna sieć jest aktywna w niemal 100 krajach. Naszą misją jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego naszej planety i kształtowanie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą poprzez ochronę światowej różnorodności biologicznej, zrównoważone wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia i marnotrawstwa. Na stronie media.wwf.pl znajdziesz najnowsze informacje i materiały dla mediów.

  • Marcin Kowalczyk
  • Starszy Specjalista ds. Polityki Klimatycznej
  • mkowalczyk@wwf.pl
  • 605 052 269
  • Maria Wittels
  • Specjalistka ds. komunikacji klimatycznej
  • mwittels@wwf.pl
  • +48 721 253 857